Skip Navigation Links

ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞVURULAR
İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
Dilekçe (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
Taahhütname (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
SGK İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
EĞİTİMLER
Elektrik Tehlikeleri ve Korunma Yolları (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
Elle Taşımada Sağlık Güvenlik Önlemleri (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
Fiziksel Risk Etmenleri (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
Hijyen (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
Kimyasal Riskler,Acil Durumlar,Arama Kurtarma ve Tahliye (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
Temel İSG Hizmetleri (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
İşyeri Hekimi Tarafından Verilen Eğitimler (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
PLANLAR
Kayıtlı doküman bulunmamaktadır
YAYINLAR
4857 Sayılı İş Kanunu (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
Devlet Memurları Kanunu (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İ (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
İç Yönerge (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hk. Yönetmelik (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
İSG Hizmetleri Yönetmeliği (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeli (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
Binaların Yangından Korunması Hk. Yönetmelik (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
İlkyardım Yönetmeliği (ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )
askona.ua/

www.askona.ua/

В интеренете нашел нужный интернет-сайт про направление Клиники Германии.