Skip Navigation LinksAna Sayfa : Tüm Duyurular : Duyuru Detay
Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimleri Değerlendirme Ziyaretleri
16 Ocak 2018 Salı  14:50:20    866
        25.01.2013 Tarihli ve 28539Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan "AileHekimliği Uygulama Yönetmeliği, Denetim, Madde 33- Aile Sağlığı Merkezi, AileHekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunlukile diğer konularda Kurum, ilgili mülkî idare amirleri ve yerel sağlık idareamirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tâbidir. Denetimyapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığı doğrudankendisi tespit edebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veyasoruşturmacı da görevlendirebilir. Bu denetimler Kurum tarafından belirlenendenetleme formları ile gerçekleştirilir. Mevzuat ve sözleşme şartlarınaaykırılık tespit edildiği takdirde, Aile Hekimliği Ödeme ve SözleşmeYönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde ilgililer hakkında işlem tesisedilir.”demektedir.
        
Bu kapsamda İzmir İl SağlıkMüdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi tarafından Aliağa, Menemen, Çiğli, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir,Seferihisar, Narlıdere, Urla, Karabağlar, Konak ilçeleri Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimi değerlendirmeziyaretleri 31/01/2018 tarihinden itibaren başlayacaktır. Programın ayrıntıları Toplum SağlığıMerkezlerine gönderilecektir

Нашел в интернете популярный портал с информацией про Лечение за рубежом в Германии.
У нашей фирмы полезный сайт со статьями про Баден Баден лечение.
Лечение язвенного колита в Германии