Skip Navigation LinksAna Sayfa : Tüm Duyurular : Duyuru Detay
2018 yılı 1. Dönem Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimi Değerlendirme Ziyaretleri
26 Ocak 2018 Cuma  14:27:21    944

        25.01.2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, Denetim, Madde 33- Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Kurum, ilgili mülkî idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tâbidir. Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığı doğrudan kendisi tespit edebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soruşturmacı da görevlendirebilir. Bu denetimler Kurum tarafından belirlenen denetleme formlar ıile gerçekleştirilir. Mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılık tespit edildiği takdirde, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde ilgililer hakkında işlem tesis edilir.” demektedir.
        
Bu kapsamda İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzleme,Değerlendirme, Raporlama, İstatistik ve Denetim Birimi tarafından tüm ilçelerimizin 2018 yılı 1. Dönem Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimi değerlendirme ziyaretleri 15/02//2018 - 30/06/2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Programın ayrıntıları İlçe Sağlık Müdürlüklerine gönderilecektir


Узнайте про популярный веб портал про направление Нейрохирургия в Германии.
У нашей компании нужный портал на тематику Лечение язвенного колита читать далее
Транспортные услуги в Германии