Skip Navigation LinksAna Sayfa : Tüm Duyurular : Duyuru Detay
İzmir İsm ve A-B Hiz.Rolunde Hastanelerdeki Sürekli İşçi Kadrolarındaki Personelin Sınav Sonuçları-2
23 Mart 2018 Cuma  09:55:02    4052

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 696 sayılı "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 01 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve reddedilen kişilere ait liste 20.02.2018 tarihinde ilan edilmiştir. Süresi içinde hakkında ret kararı verilenlerin yaptıkları itirazlar ilgili komisyonlarca değerlendirilerek karara bağlanmış ve nihai olarak sınava girmeye hak kazananlara ilişkin kesin listeler 02.03.2018 tarihinde Müdürlüğümüz Web sitesinde yayınlanmıştır.

İlimiz İl SağlıkMüdürlüğü ve A - B Hizmet Rolündeki Hastanelerin Sınav Kurulları tarafından başvurularıkabul edilen personelin, sözlü sınavları 03.03.2018-22.03.2018 tarihleriarasında tamamlanmış olup; sınav sonucunda başarılı ya da başarısız olanpersonele ilişkin liste aşağıda belirtilmiştir.

Başarısız bulunan personel itirazları sınava girdikleri Kurumun sınav itiraz komisyonuna yazılı olarak 23.03-26.03.2018 tarihleri arasında yapılacak olup; belirtilen tarih itibariyle yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Konunun hassasiyeti nedeniyle tüm personele duyurulması gerekmektedir.Dokümanlar 
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve A-B Hizmet Rolündeki Hastaneler Tarafından Yapılan Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Sonuçları
купить диплом магистра

можно ли купить дапоксетин в аптеке

у нас velomarket.org.ua