Skip Navigation LinksAna Sayfa : Tüm Duyurular : Duyuru Detay
Emeklilik, Yaşlılık veya Malululuk Aylığına Hak Kazanan Taşeron İşçileri Hk
29 Mart 2018 Perşembe  18:13:46    1057

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. inci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında; sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş ve başvurusu kabul edilenlere yapılan sınav sonucu Başarılı/Başarısız olanların listesi Müdürlüğümüz Web sitesinde yayınlamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmirSosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konak Sosyal Güvenlik Merkezi’nin 21/03/2018 tarihve 3662982 sayılı yazıları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 696 sayılıKanun Hükmünde Kararname ile eklenen geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddekapsamında; ekli listede isimleri belirtilen sigortalıların 02/04/2018 tarihiitibari ile emeklilik, yaşlılık ve malüllük aylığına hak kazandıkları belirtilmiştir.

 

            İlgililere ilanen tebliğ olunur

Dokümanlar 
Emekliliğe Hak Kazanan Taseron İscilerin Listesi
читать дальше

купить диплом магистра

купить дапоксетин новой почтой