Genelgeler

R.G. Tarihi R.G. Sayısı Genelgeler
07.09.2011 37003 Doktoralı Dş Tabiplerine yapılacak Ek Ödeme hakkında
05.09.2011 36636 Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği Hakkında 2011/49 Genelge
15.04.2011 17408 209 sayılı Kanun Değişikliği Hakkında Genelge (Aylık Mahsup Genelgesi)
01.02.2011 2011/7 Tıbbi cihazların sterilizasyonu (2011/7)
21.06.2010 2010/45 Yoğun Bakım ve Y.Doğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Hizmet Sunumu-İşleyiş
23.07.2009 2009/45 İl Stok Havuzu ve İhtiyaçların Karşılanması
15.07.2009 2009/44 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması
06.07.2009 2009/42 Cerrahi Müdahale Birimlerinde Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi
01.07.2009 2009/40 Eczanelere İlişkin İşlemler
30.06.2009 2009/41 İlaç Firmaları Temsilcilerinin İlaç Tanıtımı
18.06.2009 2009/37 Zorunlu Kan Temini
08.06.2009 2009/36 Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu
03.06.2009 2009/35 Doku ve Hücre Laboratuvarı ve Bankacılığı
02.06.2009 2009/34 Tıbbi Malzeme Katılım Payı
16.05.2009 26878 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması (17.07.2009 tarih ve 2009/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlükten kaldırıldı.)
12.05.2009 2009/32 Hizmet Alımlarında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tesbiti ve Öngörülecek Ücretler
04.05.2009 2009/31 Bebek Ölümleri İzlemi Sistemi
03.05.2009 2009/30 Domuz Gribi
24.04.2009 2009/29 Zehirlenme Bildirimleri
20.04.2009 2009/27 Eczanelere İlişkin İşlemler (01.07.2009 tarih ve 2009/40 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlükten kaldırıldı.)
06.04.2009 2009/25 İlaç Firmaları Temsilcileri
27.03.2009 2009/23 Azami Stok Miktarının Belirlenmesi ve Stok Yönetimi
26.03.2009 2009/22 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin Denetimi
23.03.2009 2009/20 Diş Protez Laboratuvarları
23.03.2009 2009/19 Sağlık Yatırımları
23.03.2009 2009/21 Hasta Hakları Uygulaması
20.03.2009 3412 Tedavi Yardımı
13.03.2009 2009/17 Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi
13.03.2009 2009/18 Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler (ASİE) Genelgesi
11.03.2009 1585 Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Başkanlığı antetli 11/03/2009 tarihli ve 1585 sayılı 2009/16 Nolu Genelge
27.02.2009 2200 Tedavi Yardımı
23.02.2009 2009/13 Diyaliz Hizmetlerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi
23.02.2009 2009/14 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Saha Eğitimi
20.02.2009 2009/12 Yeni Performans Takip Sistemi
19.02.2009 2009/11 Sosyal Güvenlik Kurumu Mensuplarına Götürü Bedel Hizmet Sunumu (Bu genelge ile 2006/77 sayılı genelge yürürlükten kaldırıldı.)
13.02.2009 2009/10 Kamu İdarelerine Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Mal ve Hizmet Vermeleri
06.02.2009 2009/9 4734 Sayılı Kanunun 62. Maddesinin (ı) Bendinin Uygulamasına İlişkin Tablo (05.06.2008 tarih ve 2008/42 sıra nolu genelgedeki EK-1 tablosunun değişikliği)
04.02.2009 1192 Eczane Sözleşmesi
19.01.2009 2009/5 Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi
14.01.2009 2009/3 Evrakların Gönderilme Şekilleri (Trafik kazası sonucu 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye getirilen yaralıların tedavi ve takip işlemlerine ait evrakların gönderilme şekilleri)
14.01.2009 2009/4 Evrakların Gönderilme Şekilleri (112 Acil Sağlık ekiplerince trafik kazazedelerine sunulan hizmetlere ait evrakların gönderilme şekilleri)
12.01.2009 2009/2 Yataklı Tedavi Kurumlarında Çiçek Bulundurma
09.01.2009 2009/1 Diyaliz Membran Şartnameleri
29.12.2008 2008/82 Dispanser Personelinin Nöbeti ve Görevlendirilmesi
23.12.2008 2008/80 Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi
22.12.2008 2008/78 Toplum Sağlığının Korunması ve Gerekli Denetimlerin Yapılması
18.12.2008 2008/77 Mali Konularda Uygulamalar
25.11.2008 2008/74 Taşınır İşlemleri
25.11.2008 2008/75 Kurum Stok Kayıtları
25.11.2008 2008/76 Diş Protez Teknisyenliği Meslek Hastalıkları
13.11.2008 2008/71 Mesul Müdür Sertifika Eğitimi
10.11.2008 2008/66 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması
06.11.2008 2008/70 Harcamalarda Etkinlik ve Verimlilik
04.11.2008 2008/69 Bürokrasinin Azalması ve İşlemlerin Basitleştirilmesi
03.11.2008 2008/68 Sağlık Müdürlüklerinde Stok Yönetimi
30.10.2008 2008/67 Yeşilkart Uygulamaları
24.10.2008 2008/65 Hastane Yatak Sayısı ve Tanımlar
17.10.2008 2008/64 2009-2010-2011 Yılları Döner Sermaye Bütçe Çağrısı
10.10.2008 2008/63 Laboratuvar Performans Kriterleri
08.10.2008 2008/61 Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi
12.09.2008 2008/60 Beyin Ölümü Bildirimlerinin ve Kadavra Organ Bağışının Artırılması Hakkında Genelge
11.09.2008 2008/58 Okul Sağlığı Hizmetleri
10.09.2008 2008/57 Yetki Devri
05.09.2008 2008/56 Sağlık-NET Entegrasyonu
14.08.2008 2008/54 Cihaz Entegrasyonları
25.07.2008 2008/53 Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları
02.07.2008 2008/50 Yeşilkartlı Hastaların Kemik İliği Nakli-Sevk İşlemleri
30.06.2008 2008/49 Kanser Kontrol Şube Müdürlüğü
26.06.2008 2008/13 Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu (Başbakanlık Genelgesi)
24.06.2008 2008/46 Belediyelerden Alacaklar
24.06.2008 2008/47 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları İle İlgili Uygulamalar
24.06.2008 2008/48 Özel Hastaneler İle İlgili Uygulamalar
13.06.2008 2008/44 Aile Hekimliği Uygulanan İllerde Merkez Payı Alınmaması Hakkında Genelge
05.06.2008 2008/42 Döner Sermaye Kaynaklarından Yapılacak Olan İhalelerde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
05.06.2008 2008/45 Bebek ve Çocuk İzlem Protokolü
01.05.2008 2008/35 Tıbbi Cihaz Hizmet Alımı İzni
01.05.2008 2008/36 Tıbbi Cihaz Satın Alma İşlemleri
01.05.2008 2008/34 İhtiyaç Fazlası Taşınırların Girişi
01.05.2008 2008/33 Döner Sermaye Bütçesi Programı
17.04.2008 2008/30 Özel Sağlık Kuruluşları Bina Durumu
11.04.2008 2008/27 Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Genelgesi
03.04.2008 2008/26 Tıbbi Oksijen Yoğunlaştırcı Cihazların Temini
03.04.2008 2008/25 Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları
27.03.2008 2008/22 Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği
14.03.2008 2008/21 Tıbbi Cihaz ve Ödenek Talebi
13.03.2008 2008/20 Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlar
13.03.2008 2008/19 Kontrole Tabi İlaçlar
11.03.2008 2008/18 Sağlık-NET
04.03.2008 2008/17 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Hk.
27.02.2008 2008/16 Eğitim Gideri
26.02.2008 2008/15 Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Projelerin Alt Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisi
25.02.2008 2008/14 Genişletilmiş Bağışıklama Programı (Daimi Genelge)
19.02.2008 2008/13 Doğum Öncesi Bakım İzlem Protokolü
19.02.2008 2008/12 Ek Ödeme
18.02.2008 2008/11 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde Yapılacaklar
18.02.2008 2008/10 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Çerçevesinde Yapılacaklar
08.02.2008 2008/9 Sözleşmeli Sağlık Personeline Ek Ödeme Yapılması
07.02.2008 2008/5 Form 102/102A
07.02.2008 2008/4 Fotoğraf ve Kamera Çekimleri
07.02.2008 2008/3 Ruh Hastalarının Sevk ve Takipleri
25.01.2008 2008/2 Kurumlarımızın Hizmet Vermeleri
02.01.2008 2008/1 Kurumlarımızın birbirlerine mal ve hizmet vermeleri
19.12.2007 2007/105 Tıpta Uzmanlık Eğitimi
17.12.2007 2007/104 Bazı Bakanlık Birimlerinin Yeniden Düzenlenmesi
17.12.2007 2007/103 Tıbbi Cihaz Hizmet Alımı
14.12.2007 2007/102 Ek Ödeme
29.11.2007 Gaz Zehirlenmeleri
28.11.2007 2007/100 Tıbbi Atık Depoları
28.11.2007 2007/99 Yeşil Kart Tedavi Giderleri
27.11.2007 2007/97 Görev Devri
23.11.2007 2007/96 Gider Tahakkuk (Stok) İşlemleri
02.11.2007 Taşınır Mal Yönetmeliği Hk.
26.10.2007 2007/95 MEDULA (e-Fatura)
24.10.2007 2007/94 Sağlık-NET
24.10.2007 2007/93 MEDULA (e-Fatura)
22.10.2007 2007/91 Kırmızı/Yeşil Reçete Fiyatı
18.10.2007 2007/90 Doğum Eylemi Yönetim Rehberi
17.10.2007 2007/89 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
08.10.2007 Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Kamu Sağlık Personeli Hakkında
05.10.2007 2007/87 Personele ödenecek Ek Ödeme Dağıtımına İlişkin Açıklama
03.10.2007 Baştabip Yardımcılığı ve Hastane Müdür Yardımcılığı Unvanlarına Yapılacak Görevlendirmeler
01.10.2007 2007/86 Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı
28.09.2007 2007/85 İVİG Tedavisi
20.09.2007 2007/84 Entegre İlçe Hastanelerinden Gönderilmesi Gereken Formlar
19.09.2007 2007/83 2008–2009–2010 Döner Sermaye Bütçesi Hazırlama Esasları
19.09.2007 Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik
18.09.2007 2007/82 Bilgi Sistemi İhaleleri
07.09.2007 2007/80 Laboratuar Performans Kriterleri ve Uygulama Kılavuzu
06.09.2007 2007/79 Toplum Sağlığı Merkezleri Performans Değerlendirme Kılavuzu
29.08.2007 2007/78 Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği
29.08.2007 2007/77 Kreş ve Gündüz Bakımevleri
27.08.2007 2007/76 Fizyoterapi Uygulamaları
20.08.2007 2007/75 Kurum Alt Yapı ve Süreç Değerlendirme Sistemi
13.08.2007 2007/74 Tıbbi Cihaz Hizmet Alımı
13.08.2007 2007/73 Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları
13.08.2007 2007/72 Tıbbi Malzeme Temini ve Ödeme Esasları
13.08.2007 2007/71 Medula Sistemi (E-fatura)
10.08.2007 2007/70 Performans Yönetimi ve Kaliteyi Geliştirme Çalışmaları
09.08.2007 2007/68 Cerrahi Müdahale Birimlerinde Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi
08.08.2007 2007/67 Su Kesintisinde Alınacak Tedbirler
03.08.2007 2007/65 9 Sıra Nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği
24.07.2007 2007/63 Göz Hastalıklarında Endikasyon Dışı İlaç Uygulama Kılavuzu
20.07.2007 2007/62 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Ücretsiz Olması
17.07.2007 2007/61 Ek Ödeme Yönetmeliğinin bazı hükümlerine ilişkin yürütmenin durdurulması
11.07.2007 2007/58 Tıbbi Malzeme Temini ve Ödeme Esasları
11.07.2007 2007/57 2007/27 sayılı Genelgeye Ek Genelge
07.07.2007 Yeni Performans Takip Sistemi (PTS)
06.07.2007 2007/56 Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönerge Değişikliği
03.07.2007 2007/55 Görev Dağılımı
29.06.2007 2007/54 Birinci basamak sağlık hizmetlerinin doğrudan hizmet alımı yoluyla sunulması ve ücretsiz olması
26.06.2007 2007/53 Tıbbi Cihaz Üretim Yerleri
25.06.2007 2007/52 Aşırı Sıcaklar
18.06.2007 2007/49 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırma Süresi
18.06.2007 2007/48 Ertesi Yıla Geçen Yüklenmeler ve Kit Karşılığı Cihaz Edinme Alımlarında Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenme
18.06.2007 2007/47 Acil Sağlık Hizmetleri
15.06.2007 Sicil Raporları
15.06.2007 2007/46 Tıbbi Malzeme Temini ve Ödeme Esasları
15.06.2007 2007/45 Sağlık Bakanlığı Fiyat Tarifesi
14.06.2007 2007/44 Hasta Odalarının Düzenlenmesi
08.06.2007 2007/43 Kan ve Kan Ürünleri Temini
06.06.2007 2007/42 Kreş ve Gündüz Bakımevleri
05.06.2007 Hemşirelik Kanunu Hakkında
01.06.2007 2007/41 % 4 Merkez Payı
29.05.2007 2007/40 Serviks Kanseri Ulusal Tarama Standartları
26.05.2007 2007/14 Kılık ve Kıyafet (Başbakanlık Genelgesi)
26.05.2007 2007/13 Tedavi Ücretleri (Başbakanlık Genelgesi)
25.05.2007 2007/39 Özel Hastanelerin Uzmanlık Dalı İlave İşlemleri
24.05.2007 2007/38 İllerde Tütün Kontrol Kurulu Kurulması
22.05.2007 2007/37 Doktor Bilgi Bankası/Yabancı Uyruklu Hekimler
17.05.2007 2007/36 Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı-2 (2007/86 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
17.05.2007 2007/35 Yeşil Kart vize işlemleri
08.05.2007 2007/34 Kamu Zararlarına İlişkin Genelge
08.05.2007 2007/33 Aile Hekimliği Uygulamalarında Pilot İl Dışından Yerleştirme İşlemlerinde Uyulacak Esaslar
25.04.2007 2007/31 992 ve 3153 Sayılı Kanun Kapsamındaki Laboratuvarlar
24.04.2007 2007/30 Ev Hemodiyalizi
20.04.2007 2007/29 Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı (2007/86 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
16.04.2007 2007/28 Yeşil Kart vize işlemleri
05.04.2007 2007/27 Anne Ölümleri Veri Sistemi
04.04.2007 2007/26 Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde İşbirliği Hkk.
04.04.2007 2007/25 Toplu Alımlar
30.03.2007 2007/24 Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi
30.03.2007 2007/23 Kaliteyi Geliştirme ve Performans DeğerlendirmeYönergesi
26.03.2007 2007/21 Diploma Tescil Numaraları / Hekim Kaşeleri
26.03.2007 2007/20 4/B'li Personelin SSK Prim Kesintisi
25.03.2007 2007/18 Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi
16.03.2007 Özel Hastanelerin Branş İlavesi İşlemleri
13.03.2007 2007/17 UMKE Faaliyetleri
12.03.2007 2007/16 Kurum İdari Kurul Kararları
09.03.2007 2007/15 Sicil Raporları
09.03.2007 2007/14 Takdirname
28.02.2007 2007/13 Tıbbi Cihaz Hizmet Alımı
27.02.2007 2007/12 Ek Ödeme
20.02.2007 2007/10 Baştabip Yardımcılarının Nöbetleri
19.02.2007 2007/7 İlçe Hastaneleri
08.02.2007 Devlet Hizmeti Yükümlüsü Olanların Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçmeleri
31.01.2007 2006/6 Gebelere Demir Destek Programı Uygulaması
31.01.2007 2007/5 Yenidoğan İşitme Taraması
29.01.2007 2007/4 İlaç Kullanımı ve Muafiyet Raporları
27.01.2007 2007/4 Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu (Başbakanlık Genelgesi)
26.01.2007 2007/3 2007 Nisan Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı
24.01.2007 2007/2 Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Mesleki Beceri Eğitimi
23.01.2007 2007/1 Kan ve Kan Komponentlerinin Bedelinin Geri Ödeme Kuruluşlarına Fatura Edilmesi
21.12.2006 2006/133 Yeşil Kart Tahakkuklarının Bütçeleştirilmesi
19.12.2006 2006/131 İhtiyaç Fazlası Sertifikalı Personel
19.12.2006 2006/130 Neonatal Tarama Programı
18.12.2006 2006/129 İhale Sonuçları
13.12.2006 2006/126 Kurumların Birbirine Borç Vermesi
12.12.2006 2006/128 Tam Kan Kullanımı
12.12.2006 2006/125 Trafik Kazazedelerinin Tedavi Giderleri
12.12.2006 2006/124 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi
11.12.2006 2006/127 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi
11.12.2006 Adli Vaka ve Trafik Kazası Faturaları
07.12.2006 2006/122 Endikasyon Dışı İlaç
06.12.2006 2006/123 SSPE Hastalığında "Inosine pranobex" Etken Maddeli İlacın Temini
30.11.2006 2006/121 % 4 Merkez payı hesap numarası değişikliği
30.11.2006 2006/120 Genişletilmiş Bağışıklama Programı (Daimi Genelge)
29.11.2006 2006/119 Tütün Kontrol Önlemleri
24.11.2006 2006/118 Döner Sermaye Uygulamaları
22.11.2006 2006/35 Tek Adımda Hizmet Uygulamasının Başlatılması
15.11.2006 2006/117 SSPE Hastalığında "Inosine pranobex" etken maddeli ilacın temini
14.11.2006 2006/115 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı
13.11.2006 2006/116 Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
13.11.2006 2006/113 Hasta Başvuruları, Poliklinik ve Hizmet Faaliyetleri
13.11.2006 2006/112 Basın ve Yayın Organlarında Yer Alan Gerçek Dışı Haberlere Karşı Başvurulacak Hukuki Yollar
10.11.2006 Unvan Değişikliği Sınavı
07.11.2006 2006/111 Sağlık Memuru (Acil Tıp Tek. -Top.Sağ.Tek.) Görevlendirilmesi
20.10.2006 2006/110 Acil Hasta Sevkleri
19.10.2006 2006/109 Eğitim ve Konaklama Giderleri
16.10.2006 2006/108 Bilgi Sistemleri
13.10.2006 2006/107 İlaç Kullanımı ve Muafiyet Raporları
11.10.2006 2006/105 Askerlik Sevk Tehir İşlemleri
10.10.2006 2006/104 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
07.10.2006 2006/29 Ulusal Tütün Kontrol Programı (Başbakanlık Genelgesi)
06.10.2006 2006/103 Poliklinik hizmet sunumunda Bilgi Sistemlerinin kullanımı
27.09.2006 Diyaliz Genel Sınav Başvuruları
18.09.2006 Vekil Ebe/Hemşire - 2
14.09.2006 Sağlık Raporu İşlemleri
13.09.2006 2006/101 Yeşil Kart Uygulamaları
13.09.2006 Vekil Ebe/Hemşire
12.09.2006 2006/100 İlaç Geri Çekme İşlemi
29.08.2006 2006/98 2007 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Hazırlama Esasları
23.08.2006 2006/23 Küresel Bir Grip Salgını (Pandemi) Konusunda Yapılması Gereken Hazırlıklar (Başbakanlık Genelgesi)
21.08.2006 2006/97 Yeşil Kart Eczane Ödemeleri
18.08.2006 Ayaktan Başvurularda Vaka Başı Ödemeye İlişkin Uygulamalar
10.08.2006 2006/22 e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesi (Başbakanlık Genelgesi)
04.08.2006 2006/95 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
04.08.2006 2006/94 Diğer Kurumlardan Görevlendirmeler
04.08.2006 2006/93 KDV'den Muafiyet
26.07.2006 2006/91 Harcırahların Ödenmesi
25.07.2006 2006/90 Kontrole Tabi İlaçlar
25.07.2006 İl İçi Personel Dağılımı - 2
21.07.2006 2006/89 Hizmet Satın Alınması Yoluyla Hizmet Aracı Temini
21.07.2006 2006/88 Tıpta Uzmanlık Sınavları
20.07.2006 2006/87 Hastane Yatak Kapasitesi
20.07.2006 2006/86 Klinik Araştırmalar
19.07.2006 Adli Vaka, İş Kazası ve Trafik Kazalarına Ait Faturalar
19.07.2006 İl İçi Personel Dağılımı
19.07.2006 2006/1 Disiplin Cezalarının Affı (Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Genelgesi)
18.07.2006 2006/85 İlaç Firmaları Temsilcileri
17.07.2006 2006/84 Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) / İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS)
14.07.2006 2006/83 Emekli Sandığı Verilerinin Aktarılması
14.07.2006 2006/82 Devlet Hizmeti Yükümlülerinin Askerlik Sevk Tehirleri (2006/105 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
14.07.2006 2006/81 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
12.07.2006 2006/80 Döner Sermaye Kaynaklarından Yapılacak Olan İhalelerde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar-3
12.07.2006 2006/19 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Konulu 2002/25 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler (Başbakanlık Genelgesi)
12.07.2006 2006/18 Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi (Başbakanlık Genelgesi)
07.07.2006 2006/79 Maliye Bakanlığı’nın 8 sıra Nolu Tebliğine İlişkin Uygulamalar
06.07.2006 2006/78 Doğrudan Gözetimli Tedavi Uygulaması
05.07.2006 2006/77 Gelir Gider Tahakkuk İşlemleri (2009/11 sayılı genelgeyle yürürlükten kaldırıldı.)
05.07.2006 2006/76 Döner Sermaye Komisyonunda Sendika Temsilcisi
04.07.2006 2006/75 Hasta Kabul ve Taburcu İşlemleri
26.06.2006 2006/74 İlaç Kullanımı ve Katılım Payından Muaf İlaç Raporları
26.06.2006 2006/73 Elektro Konvülzif Terapi (EKT) Uygulamaları
24.06.2006 2006/14 Kılık ve Kıyafet (Başbakanlık Genelgesi)
20.06.2006 2006/72 Yeşil Kart Tahakkuk (Form-A,B,C) Bildirimleri
16.06.2006 2006/69 Kanser İşbirliği Mücadelesi
15.06.2006 2006/68 Yeşil Kart kredilerinin Kapatılması
15.06.2006 2006/67 Pandemik İnfluenza Ulusal Faaliyet Planı
12.06.2006 2006/65 Kontrole Tabi İlaçlar
31.05.2006 2006/64 Sporcu Sağlık Belgesi
30.05.2006 2006/63 Ek Ödemeden Yapılacak SSK Prim Kesintisi
24.05.2006 2006/62 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Hizmet Alımı
22.05.2006 2006/60 Performans Kriterleri
16.05.2006 Diyaliz Hastalarının Nakli
12.05.2006 2006/56 Döner Sermayeden Yapılan Ek Ödeme
09.05.2006 2006/55 Yeşil Kart Tahakkuk İşlemleri
09.05.2006 2006/54 Mali Konulardaki Uygulamalar
03.05.2006 2006/52 Sporcu Sağlık Belgesi
02.05.2006 2006/53 İl Veri Temsilcilikleri
01.05.2006 2006/51 Kök Hücre Çalışmaları
24.04.2006 2006/50 Borç Aktarımlarında Yetki Devri
24.04.2006 2006/49 Hakkında Tedaviye ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Hükmedilen Kişilerin Tedavi Giderleri
21.04.2006 2006/48 Bakanlığımıza bağlı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden (Kamplardan) Yararlanma
20.04.2006 2006/46 Yeşil Kart
17.04.2006 Hemodiyaliz Membranlarının Yeniden Kullanımı
17.04.2006 2006/45 Özel Güvenlik Görevlilerine Verilecek Sağlık Kurulu Raporu
14.04.2006 2006/44 %4 Merkez Payı
11.04.2006 2006/43 Tıbbi Cihaz Satınalma İşlemleri
10.04.2006 2006/42 Yurt Dışı Kurslara Katılım
07.04.2006 2006/41 UMKE Eğitimleri
31.03.2006 T.D.M.S. Programı Uygulamaları
24.03.2006 2006/38 İhale Bilgi Sistemi
21.03.2006 2006/37 Trafik Kazazedelerinin Tedavi Giderlerinin İlgili Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Karşılanması
21.03.2006 2006/36 İhtiyaç Fazlası İlaçlar
14.03.2006 2006/34 4/B Sözleşmeli Personel
13.03.2006 2006/33 Diyaliz Eğitim Başvuruları
13.03.2006 2006/32 Yetki Devri
10.03.2006 2006/31 Hareketli Protez, Yer Tutucu ve Ortodontik Apareyler
10.03.2006 2006/9 Personel Atama İşlemleri
09.03.2006 2006/30 Sağlık Ocağında Kullanılan Afişler
09.03.2006 2006/29 Yeşil Kart Avansları
08.03.2006 Ruhsatların Uyumlaştırılması
23.02.2006 2006/28 Yetki Devri
22.02.2006 2006/27 Endoxan 50 mg Drajenin Geri Çekilmesi
22.02.2006 2006/26 Sosyal Güvencesi Olmayan Verem Hastalarının Ücretsiz Tedavisi
22.02.2006 2006/25 Clexane İsimli İlacın Geri Çekilmesi
22.02.2006 2006/24 Sağlık Kurulu Raporlarına İlacın Etken Madde İsminin Yazılması
17.02.2006 2006/23 Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele
15.02.2006 2006/22 2006 Finans Planlaması ve Mali Durum Değerlendirmesi
15.02.2006 2006/21 Ek Ödeme Yönergeleri (Geçici Görevliler)
15.02.2006 2006/20 Ek Ödeme Yönergeleri
15.02.2006 2006/19 Denetimli Serbestlik Tedbirleri Uygulanan Kişilerin Tedavileri
10.02.2006 2006/18 Oyuncaklar
10.02.2006 2006/17 İzleme ve Değerlendirme Birimi Saha Koordinatörlüğü Uygulaması
08.02.2006 2006/16 Branş Nöbetleri
01.02.2006 2006/14 %4 Merkez Payı (2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 32'nci maddesinin (d) fıkrasının yürürlükten kaldırılması sebebiyle hükümsüz hale düşmüştür.)
01.02.2006 Bütçe ve ödenekler
31.01.2006 2006/13 Tıpta Uzmanlık Sınavları
31.01.2006 Geçici Görevlendirme
27.01.2006 2006/12 Araç Hibesi
25.01.2006 2006/11 Kurumlararası Borç Aktarımı (2006/50 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
24.01.2006 2006/10 Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar
24.01.2006 2006/9 Kanser Kayıtları
18.01.2006 2006/8 İnsan Avian İnfluenza Vakaları
18.01.2006 2006/7 Hazine Hissesi
17.01.2006 2006/2 Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor (Başbakanlık Genelgesi)
17.01.2006 2006/6 Hazine Hissesi ve Vergi Yükümlülükleri
17.01.2006 2006/5 Sporcu Sağlık Belgesi (2006/64 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
06.01.2006 2006/3 1-7 Nisan Kanser Haftası
06.01.2006 2006/2 Form 018/A, Form 018/B, Form 018/C ve Gıda Zehirlenmeleri Vaka Bildirim Fişi
02.01.2006 2006/1 Strateji Geliştirme Başkanlığı
30.12.2005 2005/188 Döner Sermaye Gelir Kalemlerine İlişkin Fiyat Tarifesi
29.12.2005 2005/187 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı
28.12.2005 2005/186 Gider Tahakkukları
27.12.2005 2005/185 İl İdare Kurulu Değerlendirme Katsayısı
27.12.2005 2005/183 Kontrole Tabi İlaçlar
26.12.2005 2005/182 Ek Ödeme
23.12.2005 2005/181 Yeşil Kart Kaydı
21.12.2005 SSK mensuplarına tüp bebek uygulamaları
21.12.2005 Kurban Hizmetleri
16.12.2005 2005/180 Nöbet Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmetleri
07.12.2005 2005/177 Hizmet Alımları
02.12.2005 2005/176 Ayaktan Hasta Maliyetleri
02.12.2005 2005/175 Askerlik Sevk Tehir İşlemleri (2006/105 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
17.11.2005 2005/171 2005 Yılı Ek Ödeme Ortalamaları
16.11.2005 2005/170 2006 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Uygulama İlkeleri ve Esasları
12.11.2005 2005/128 Personel Atama İşlemleri (Başbakanlık Genelgesi)
11.11.2005 Organ Nakli
11.11.2005 2005/167 Antineoplastik İlaç Hazırlama Merkezi Kurulması
09.11.2005 2005/166 Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servislerinin Oluşturulması
09.11.2005 2005/165 SSK Mensubu Hemodiyaliz Hastalarına Düzenlenen Faturalar
01.11.2005 2005/164 Devlet Hizmeti Yükümlülerinin Askerlik Sevk Tehirleri (2006/82 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
28.10.2005 Hizmet Puanı
26.10.2005 2005/163 Bütçe Uygulama Talimatı Takip Sistemi
25.10.2005 2005/162 Kuş Gribi
21.10.2005 2005/161 Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü
17.10.2005 Durogesic Transdemal Flaster'in 2. Sınıf Geri Çekilmesi
17.10.2005 2005/159 Performans Takip Sistemi (PTS)
13.10.2005 2005/158 Hibe Ambulans
13.10.2005 2005/157 Hac ve Umre Dönemi Sağlık Uygulamaları
13.10.2005 2005/155 Ruh Hastalarının Sevk ve Takipleri
12.10.2005 2005/156 Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi
07.10.2005 2005/154 Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları
07.10.2005 2005/153 Veri Güvenliği
05.10.2005 2005/152 Kurumların Birbirine Borç Vermesi
03.10.2005 2005/151 Trafik kazası sonucu acil olarak sağlık kurum ve kuruluşlarına götürülen Bağ-Kur sigortalı veya hak sahiplerinin tedavileri (2006/37 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
03.10.2005 2005/150 Yeşil Kart Uygulamaları
30.09.2005 2005/149 TNF-? Blokörleri
30.09.2005 2005/148 SSK'dan Devredilen İlaçlar
29.09.2005 2005/147 Gebelerde Demir Destek Programı Uygulaması
29.09.2005 2005/145 Kan Temini
28.09.2005 2005/146 Kogenate
25.09.2005 2005/25 Personel Atama İşlemlerine İlişkin Başbakanlık Genelgesi (Başbakanlık Genelgesi)
22.09.2005 2005/144 Kurumların Birbirine Borç Vermeleri (2006/50 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
22.09.2005 2005/143 Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar
20.09.2005 2005/142 Taşınır ve taşınmaz satın alınması
19.09.2005 2005/141 Embriyonik Kök Hücre Araştırmaları
12.09.2005 Adli Olaya Taraf Olan Kişilerin Üniversite Hastanelerindeki Tedavileri
12.09.2005 2005/140 Ev Halkı Tespit Fişleri
12.09.2005 2005/22 Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Hakkında Başbakanlık Genelgesi
06.09.2005 2005/138 2006 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Hazırlama Esasları (Başbakanlık Genelgesi)
05.09.2005 2005/137 Personelin Dengeli Dağılımı
02.09.2005 2005/136 İhalelerde Ödenek Kavramı
01.09.2005 2005/135 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı
01.09.2005 2005/134 Sabit ve İskelet Protezler
29.08.2005 2005/133 PERFORMANS TAKİP SİSTEMİ (PTS) Hakkında Genelge
29.08.2005 2005/132 Yeşil kart doğum giderleri
26.08.2005 2005/131 Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar
25.08.2005 2005/130 Ek Ödeme
22.08.2005 2005/129 Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu
19.08.2005 2005/127 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
11.08.2005 Su Sanitasyon Hizmetleri
10.08.2005 2005/126 Yeşil Reçete
08.08.2005 Sularda Klorlama ve İzleme Formları
08.08.2005 2005/125 Döner Sermaye Kaynaklarından Yapılacak Olan İhalelerde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar-2
08.08.2005 2005/124 Tıbbi Cihaz Hizmet Alımları
05.08.2005 2005/20 Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi (Başbakanlık Genelgesi)
05.08.2005 2005/123 Eczanelerin Denetimi ve İlaç Tasarrufu
04.08.2005 2005/122 Beyin Ölümlerinin Bildirimi
04.08.2005 2005/121 Çocuk Hastaların Refakatleri
04.08.2005 2005/120 Diş Protez Teknisyenliği Meslek Eğitimi
03.08.2005 2005/119 Yataklı Tedavi Kurumlarında Kontrole Tabi İlaçların Takibi
28.07.2005 2005/118 Kontrole Tabi İlaçlar
28.07.2005 2005/117 Sigara Kullanımının Önlenmesi
26.07.2005 2005/116 Hemofili Takip Karneleri hakkında ek genelge
21.07.2005 2005/115 Pratisyen Hekimler Tarafından Hasta Yatırılması
19.07.2005 2005/114 Okunaksız Yazılan Reçeteler
19.07.2005 2005/113 Kontrole Tabi İlaçlar
18.07.2005 2005/112 Alacakların Takibi ve Ödenek (Avans) Talepleri
18.07.2005 2005/111 Döner Sermaye Gelir Kalemlerine İlişkin Fiyat Tarifesi
13.07.2005 2005/110 Yaz Dönemi Eğitim Faaliyetleri
13.07.2005 2005/109 2006 Yılı Halkın Sağlık Eğitimi Planı
12.07.2005 2005/108 Döner Sermaye Gelir-Gider Cetveli
11.07.2005 2005/107 Tıpta Uzmanlık Sınavları
07.07.2005 2005/106 Eğitici Personel Desteği
06.07.2005 2005/105 Eğitim Hastanelerinde Görevli Yabancı Uyruklu Asistanlara Ek Ödeme Yapılması
01.07.2005 2005/104 Bazı İlaçların 2. Sınıf Geri Çekilmesi
29.06.2005 2005/103 Sevk Kağıtlarının Geçerliliği
29.06.2005 2005/102 Kütüphane Hizmetleri
28.06.2005 2005/101 On-line Provizyon İşlemleri
28.06.2005 2005/100 Recombinate
24.06.2005 2005/99 Tüp Bebek Tedavisine Ait Giderler
20.06.2005 2005/98 Hasta Yatışı Yapılmaksızın Uygulanacak Cerrahi ve Tedavi İşlemleri
17.06.2005 2005/97 On-line Provizyon İşlemleri
15.06.2005 2005/95 Diyaliz Merkezlerinin Açılma Talepleri ve Diyaliz Eğitimi Başvuruları
15.06.2005 2005/94 Devir İşlemlerinde Taşınmazların Tespitlerindeki Tereddütler
10.06.2005 2005/93 Yeşil Kart İlaç Faturaları İncelemeleri
08.06.2005 2005/91 SSK stoklarındaki ilaçlar ile kan ve kan komponentleri bedelleri
04.06.2005 2005/16 Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve Karşılanmaları, Seyahatler ve Hediye Uygulaması (Başbakanlık Genelgesi)
03.06.2005 2005/88 Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi
01.06.2005 2005/89 İlaç Stoku
26.05.2005 2005/87 Şarbon Antiserumu
23.05.2005 2005/86 Faturalama Süreleri ve Alacaklar
20.05.2005 2005/85 İhale Kontrol Sistemi
16.05.2005 Hasta nakli amacını taşıyan ambulans hizmetleri
16.05.2005 2005/84 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Değişikliği
13.05.2005 2005/83 İlaçların, ilaç hammaddelerinin ve kullanılmamış tıbbi malzemelerin imha edilmesi
10.05.2005 2005/81 Yıllara Sari Hizmet Alımı
10.05.2005 2005/80 209 sayılı Kanun Değişikliği Hk.
09.05.2005 2005/79 Çalışma Düzeni
06.05.2005 2005/78 Bebek Ölümü Kayıt Bildirim Formu
04.05.2005 2005/77 Devralınan Kurum ve Kuruluşlardaki Personellerin ÇKYS/İKYS veritabanına aktarılması
03.05.2005 2005/76 Devir İşlemlerinde Taşınmazların Tespiti, İfrazları
03.05.2005 2005/75 Haydi Kızlar Okula
03.05.2005 2005/74 Hasta Hakları Uygulama Yönergesi
02.05.2005 2005/73 Medikal gaz üretim ve dolumu yapan tesislere Geçici İzin Belgesi düzenlenmesi
29.04.2005 2005/72 İyot Haftası
29.04.2005 2005/71 Bebeklerde D vitamini yetersizliğinin önlenmesi ve kemik sağlığının korunması projesi
26.04.2005 2005/70 Döküm Hizmetlerinin Özel Diş Protez Laboratuvarlarında Yaptırılması
20.04.2005 2005/68 Tıbbi Cihaz Üretim Yerlerinin Üretim Yeri İzinleri
13.04.2005 2005/67 Gezici Sağlık Araçları ve Ünitelerinin Çalışmaları
13.04.2005 2005/66 Cerrahi Müdahale Birimlerinde Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi
12.04.2005 2005/65 Belgelerin Kontrolünde Fotokopi ve Onay Formu İstenmeyeceğine Dair Genelge
11.04.2005 2005/64 Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar
11.04.2005 2005/61 Tularemi
08.04.2005 2005/62 Hemoglobinopati Kontrol Programı
07.04.2005 2005/60 Kaçak ilaç
07.04.2005 2005/59 2005 Yılı Satın Alma-Yatırım İşlemleri
04.04.2005 2005/58 UMKE Eğitimleri
04.04.2005 2005/57 2005 Yılı Bakanlığımıza Bağlı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden Yararlanılması
31.03.2005 2005/56 Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler
31.03.2005 2005/55 Kıymet Takdir Komisyonları ve Tapu Tescil İşlemleri
28.03.2005 2005/54 Sağlığa Tam Destek Kampanyası
24.03.2005 2005/53 Teminat Mektupları ve İpotek Belgeleri
23.03.2005 2005/52 Hemofili Takip Karneleri
23.03.2005 2005/51 Dünya Sağlık Günü Etkinlikleri
22.03.2005 2005/50 Kurumsal Performans Yönergesi (05.12.2006 tarih ve 9414 sayılı yönerge ile 01.07.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
21.03.2005 2005/49 Başasistanlık Atama ve Nakilleri ile İlgili İş ve İşlemlerin Durdurulması
21.03.2005 2005/48 Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
18.03.2005 2005/47 Temizlik İşçileri
18.03.2005 2005/46 Tıbbi Atıklar
17.03.2005 2005/45 Fiyat Tarifesi
17.03.2005 2005/44 Başasistanlık Atama ve Nakilleri ile İlgili İş ve İşlemler
17.03.2005 2005/04 Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu (Başbakanlık Genelgesi)
15.03.2005 Su Analizi Yapacak Laboratuvarlar
11.03.2005 2005/40 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
11.03.2005 2005/39 İleri Tetkik İşlemi Gerektiren Ani Aciller
11.03.2005 2005/38 Hasta Yatışı Yapılmaksızın Yapılacak Cerrahi ve Tedavi İşlemleri (2005/98 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
09.03.2005 2005/37 Gıda ve Çevre Kontrol Şubesi Görev, Yetki ve Sorumlulukları
04.03.2005 2005/36 Pratisyen Hekimlerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Hekim Olmayan Hastanelerde Yemek Çıkarılması
03.03.2005 2005/35 Muayene Katkı Payı
01.03.2005 2005/34 Stok Takip Birimleri
25.02.2005 2005/33 Bakanlığımıza Devredilen Hastaneler ve tüm Semt Polikliniklerinin Bilgi Sistemleri Güvenliğinin Yapılandırılması ile Provizyon İşlemleri
25.02.2005 2005/32 Sağlık Bakanlığı-Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü
23.02.2005 2005/31 1-7 Nisan Kanser Haftası
22.02.2005 2005/30 Ambulans Hizmetleri Koordinasyonu
22.02.2005 2005/29 Döner Sermaye Kaynaklarından Yapılacak Olan İhalelerde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
21.02.2005 2005/28 Kurum Tabiplikleri
20.02.2005 2005/27 Sağlık Birimlerinin Bakanlığımıza Devri
11.02.2005 2005/26 Bakanlığımıza Devredilecek Sağlık Birimlerinin Bilgi Sistemleri
11.02.2005 2005/25 Kurum Tabiplikleri
11.02.2005 2005/24 Adli Vakalara İlişkin Faturalama Prosedürü
10.02.2005 2005/23 Bakanlığımıza Devredilecek Sağlık Birimlerinin Bilgi Sistemleri
08.02.2005 2005/22 Yeşil Kart Kapsamı Dışında Kalan Sağlık Giderleri
08.02.2005 2005/19 %4 Merkez Payı Aktarılması
08.02.2005 2005/18 Sağlık Birimlerinin Bakanlığımıza devrinde Dikkate Alınacak Hususlar
07.02.2005 2005/17 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devri
02.02.2005 2005/16 2005 Taşra Ek Ödeme Yönerge Genelgesi
01.02.2005 2005/15 Okul Sağlığı Hizmetleri
01.02.2005 2005/14 Yeşil Kart İlaç ve Eczane Uygulamaları
31.01.2005 2005/13 İleri Tetkik İçin Özel Sağlık Kuruluşuna Yapılacak Sevkler
28.01.2005 2005/12 Sağlık Raporları
28.01.2005 2005/11 Özel Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi
27.01.2005 2005/10 Kontrole Tabi İlaçlar
27.01.2005 2005/09 Portör Muayenelerine Esas Laboratuar Tetkikleri
25.01.2005 2005/08 Sağlık kurumlarının devri
18.01.2005 2005/06 Hizmet Kusuru Genelgesi
17.01.2005 2005/04 Mal Bildirimi
17.01.2005 2005/03 Yeşil Kart İlaç ve Eczane Uygulamaları Hakkında Genelge
13.01.2005 2005/02 Hasta Hakları Genelgesi
05.01.2005 2005/01 Kurban Hizmetleri
31.12.2004 2004/157 Bazı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Bakanlığımıza Devri Sürecinde Yapılacak Hazırlık Çalışmaları Hakkında Genelge
20.07.2004 Kongre
16.06.2004 2004/83 Gezici Sağlık Araçları ve Ünitelerinin Çalışmaları
24.05.2004 2004/74 Silah Ruhsatı Alacak Kişilere Verilecek Raporlar
14.04.2004 2004/53 Parazit Hastalıkları Genel Çizelgesi
30.03.2004 2004/47 Taburcu İşlemleri
05.03.2004 2004/28 Trişinelloz
20.01.2004 2004/6 SARS Hastalığı
30.12.2003 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
03.11.2003 2003/127 Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Genelgesi
24.10.2003 16130 Kutanöz Leishmaniasis
08.05.2003 6481 SARS
28.01.2003 2003/17 Eczanelere İlişkin Müracaat ve Ruhsatlandırma İşlemlerinin Valiliklere Devri Hakkında Genelge
05.07.2002 2002/67 Polio importasyon planı genelgesi
01.05.2001 2001/34 Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı
19.12.2000 2000/144 GBP Genelgesi
04.06.1998 1998/ Hepatit B Hk.

tsoydesign.com.ua/

читать дальше tsoydesign.com.ua

Был найден мной авторитетный блог про направление https://zaraz.org.ua.