Tebliğler

R.G. Tarihi R.G. Sayısı Tebliğler
14.07.2010 27641 Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
17.07.2009 27291 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:10)
29.04.2009 27214 Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
27.03.2009 27182 Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ
26.03.2009 27181 Sağlık Bakanlığı'nın Denetime Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
26.03.2009 27181 Sağlık Bakanlığı'ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
26.03.2009 27181 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri İle Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ
28.02.2009 27155 Diyaliz Sertifikalarının Resertifikasyonu Hakkında Tebliğ
07.02.2009 27134 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:8)
31.01.2009 27127 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
29.01.2009 27125 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
24.01.2009 27120 Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
20.01.2009 27116 (5) Sıra Nolu Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ
20.01.2009 27116 (4) Sıra Nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği
17.01.2009 27113 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
09.01.2009 27105 Mıknatıslı Oyuncakların Taşıması Gereken Sağlık ve Güvenlik Risklerini Gösterir Uyarıya Dair Tebliğ
31.12.2008 27097 Tedavi Katılım Payının Tahsiline İlişkin Tebliğ
31.12.2008 27097 Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No:7)
31.12.2008 27097 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:8)
31.12.2008 27097 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
23.10.2008 27033 (6) Sıra Nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği
22.10.2008 27032 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
17.10.2008 27027 Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Birimleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
29.09.2008 27012 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği
17.07.2008 26939 Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
27.05.2008 26888 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
18.04.2008 26851 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
12.12.2007 26728 Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
06.11.2007 26692 Oyuncak ve Çocuk Bakım Eşyalarındaki Phthalatlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
11.10.2007 26670 11 Sıra Nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği
27.09.2007 26656 Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
22.09.2007 26651 Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ
14.08.2007 26613 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
03.08.2007 26602 9 Sıra Nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği
03.08.2007 26602 İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ
22.06.2007 26560 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
25.05.2007 26532 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği
25.05.2007 26532 8 Sıra Nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği
03.05.2007 26511 Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu Değişikliği
25.01.2007 26414 Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2007/1)
28.12.2006 26390 Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ
21.12.2006 26383 Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
18.11.2006 26350 Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ
19.10.2006 26324 Kamu Genel İhale Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
15.10.2006 26320 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
03.10.2006 26308 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 10)
30.09.2006 26305 Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasina Dair Tebliğ
21.09.2006 26296 Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu
12.08.2006 26257 İşyeri Sendika Temsilcilerinin Faaliyetleri ile Çalışmaya Devam Eden Sendika Yöneticilerine Verilecek Haftada Bir Gün İznin Kullandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
01.07.2006 26215 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 8)
13.06.2006 26197 Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2006-1)
06.06.2006 26190 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
31.05.2006 26184 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 7)
11.05.2006 26165 Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 160)
10.05.2006 26164 Madde Bağımlılığı Merkezlerinde Görev Yapacak Personelin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ
09.05.2006 26163 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre İşyeri Sendika Temsilcilerinin Seçilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
29.04.2006 26153 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)
28.04.2006 26152 Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Seri No: 2
31.03.2006 26125 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik İle İlgili Uyumlaştırılmış Standardlara Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
16.03.2006 26110 Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
22.02.2006 22088 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
14.02.2006 26080 Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği
01.02.2006 26067 Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: ABKD-2006/1)
27.12.2005 26036 Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ
15.12.2005 26024 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No:18)(Tedavi Yardımı)
02.12.2005 26011 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
11.11.2005 25990 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
09.11.2005 25988 Kan Merkezlerinde ve İstasyonlarında Görev Yapacak Sağlık Personelinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
20.10.2005 25972 Oyuncak ve Çocuk Bakım Eşyalarındaki Phthalatlar Hakkında Tebliğ
13.10.2005 25965 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 17) (Tedavi Yardımı)
13.09.2005 25935 Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ
12.09.2005 25934 Deterjan, Mekanik Temizleme Tozu, Çamaşır Sularından Numune Alınırken Uyulacak Kurallar İle Numune Alma İşlemlerine İlişkin Hususların Belirlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: TSHGM 2005/5)
12.09.2005 25934 Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: TSHGM 2005/4)
12.09.2005 25934 Deterjanların Nitelikleri İle Ambalaj ve Etiketlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: TSHGM 2005/3)
12.09.2005 25934 Çamaşır Suyu ve Mekanik Temizleme Tozu Etiketlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: TSHGM 2005/2 )
12.09.2005 25934 Deterjanlarda Bulunan Anyonik, Noniyonik, Amfolitik, Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanabilirlik Oranı ve Anyonik ile Noniyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanabilirlik Oranı Test Metodları Tebliği
03.09.2005 25925 Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-nitrosamin ve N-nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
21.08.2005 25913 Mezbaha ve Kombinalarda Sağlıklı Üretimi Teşvik Amacıyla Çalışacak Veteriner Hekimlerin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/41)
25.07.2005 25886 Kamu İhale Genel Tebliği
16.07.2005 25877 Sürşarj Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
01.07.2005 25862 Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:İEG-2005/7)
01.07.2005 25862 Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:İEG-2005/6)
01.07.2005 25862 Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:İEG-2005/5)
01.07.2005 25862 Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:İEG-2005/4)
01.07.2005 25862 Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:İEG-2005/3)
01.07.2005 25862 Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:İEG-2005/2)
01.07.2005 25862 Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:İEG-2005/1)
30.06.2005 25861 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı(Sıra No: 14) (Tedavi Yardımı)
15.06.2005 25846 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 13)(Tedavi Yardımı)
04.06.2005 25835 Kan Merkezlerinde ve İstasyonlarında Görev Yapacak Sağlık Personelinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ
18.05.2005 25819 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
10.05.2005 25811 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ
28.04.2005 25799 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
21.04.2005 25793 Peloidlerin Üretimi ve Satışı Hakkında Tebliğ
11.04.2005 25783 2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No:2005/1)
07.04.2005 25779 Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği (Tebliğ No: 2005/1)
16.03.2005 25757 Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği
15.03.2005 25756 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 6)(Tedavi Yardımı)
04.03.2005 25745 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
19.02.2005 25732 Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
10.02.2005 25723 Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ
09.02.2005 25722 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 4)(Tedavi Yardımı)
18.01.2005 25704 Beşeri ve Veteriner Tıbbi Ürünlerde Kullanılan Renklendiricilerle İlgili Tebliğ
27.12.2004 25683 Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ
06.11.2004 25635 Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğ
17.06.2004 25495 Kaplıcalar Yönetmeliğinin Ek-2 Sayılı Cetvelinde Yer Alan Kaplıca Suları Analiz Parametrelerinin Değiştirilmesine Dair Tebliğ
07.06.2004 25485 Türk Gıda Kodeksi Sofra ve Gıda Sanayii Tuz Tebliği (Tebliğ No: 2004/25)
05.05.2004 25453 Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller
29.04.2004 25447 Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (30.09.2006 tarih ve 26305 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yürürlükten kaldırıldı.)
22.04.2004 25441 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ’in Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
09.03.2004 25397 Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Birimleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
03.03.2004 25391 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ
02.03.2004 25390 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Yeni Sağlık Kuruluşlarının İlave Edilmesine İlişkin Tebliğ
28.02.2004 25387 Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ
17.12.2003 25319 Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/41)
15.11.2003 25290 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik ile İlgili Uyumlaştırılmış Standardlara Dair Tebliğ yumlaştırılmış Standardlar
31.08.2003 25215 Türk Gıda Kodeksi-Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ(Tebliğ No:30)
26.07.2003 25180 Türk Gıda Kodeksi Mercimek Tebliği (Tebliğ No: 2003/25)
26.07.2003 25180 Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakıında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/26)
17.07.2003 25171 Türk Gıda Kodeksi Çikolata Ve Çikolata Ürünleri Tebliği
17.07.2003 25171 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri Belirli Bulaşanların Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune Alma Ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2003/28)
28.02.2003 25034 Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/7)
09.01.2003 24998 Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (Tebliğ No: 2003/03)
21.12.2002 24970 Mecburi Standart Tebliği (Tebliğ No: SB-2002/09)
15.12.2002 24964 Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Konusunda Eğitim Verecek Merkezlerin Nitelikleri, Tespiti, Çalışma Usul Ve Esasları İle Eğitim Programı Ve Sertifika Verilmesine Dair Tebliğ
16.10.2002 24908 Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/65)
11.10.2002 24903 Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/65)
23.09.2002 24885 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2002/63)
31.08.2002 24862 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Yeni Sağlık Kuruluşlarının İlave Edilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/46)
25.08.2002 24857 Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği (Tebliğ No: 2002/57)
25.08.2002 24857 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme Ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği (Tebliğ No: 2002/58)
25.08.2002 24857 Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği (Tebliğ No: 2002/55)
25.08.2002 24857 Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No: 2002/56)
16.08.2002 24848 Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/43)
15.05.2002 24756 Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2002/35)
28.04.2002 24739 Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği (Tebliğ No: 2002/30)
22.04.2002 24734 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Madde Ve Malzemeleri Tebliği (Tebliğ No: 2002/32)
22.04.2002 24734 Türk Gıda Kodeksi Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2002/34)
22.04.2002 24734 Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/33)
10.04.2002 24722 Türk Gıda Kodeksi İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Metodları Tebliği (Tebliğ No: 2002/26)
10.04.2002 24722 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2002/27)
25.03.2002 24706 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (Tebliğ No: 2002/25)
22.03.2002 24703 Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerden Gıda Maddelerine Geçen Vinil Klorür Miktarı Analiz Metodu Tebliği (Tebliğ No. 2002/23)
22.03.2002 24703 Türk Gıda Kodeksi ve Malzemelerindeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Metodu Tebiği (Tebliğ No: 2002/22)
21.03.2002 24702 Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz Metodları Tebliği (Tebliği No: 2002/18)
21.03.2002 24702 Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatlardan Numune Alma Metodu Tebliği (Tebliği No: 2002/17)
20.03.2002 24701 Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozunun Analiz Metodları Tebliği (Tebliğ No: 2002/16)
20.03.2002 24701 Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Sütlerden ve Süttozundan Numune Alma Metodu Tebliği (Tebliği No: 2002/15)
06.03.2002 24687 Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği (Tebliğ No: 2002/24)
05.03.2002 24686 Türk Gıda Kodeksi Makarna Tebliği (Tebliğ No: 2002/20)
05.03.2002 24686 Türk Gıda Kodeksi İrmik Tebliği (Tebliğ No: 2002/21)
05.03.2002 24686 Türk Gıda Kodeksi Turunçgil Meyvelerinde Yüzeyde Kullanılan Koruyucu Maddeler ve Bu Koruyucuların Kalitatif ve Kantitatif Analiz Metodları Tebliği (Tebliğ No: 2002/19)
16.02.2002 24673 Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği (Tebliğ No:2002/10)
15.02.2002 24672 Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/12)
15.02.2002 24672 Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2002/13)
15.02.2002 24672 Türk Gıda Kodeksi Çeltik Tebliği (Tebliğ No:2002/11)
13.02.2002 24670 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No:2002/9)
06.02.2002 24663 Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş ve Dondurulmuş Gıda Maddelerinin Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Esnasındaki Sıcaklıkların İzlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2002/7)
06.02.2002 24663 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temas Eden ve Malzemelerde Bulunacak Sembolün Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2002/8)
06.02.2002 24663 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temas Eden ve Vinil Klorür Monomer İçeren Madde Ve Malzemeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/5)
06.02.2002 24663 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Parti Numaralarına Ait İşaretlerin Veya Sembollerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/6)
17.01.2002 24643 Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Sıcaklık Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (Tebliğ No:2001/45)
17.01.2002 24643 Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Metodları (Tebliğ No: 2001/46)
04.01.2002 24630 İlaç Fiyatları Hakkında Tebliğ
29.12.2001 24625 Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği (Tebliğ No: 2001/43)
29.12.2001 24625 Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2001/44)
04.12.2001 24603 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Seramik Malzemeler Tebliği (Tebliğ No:2001/38)
04.12.2001 24603 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No:2001/39)
09.11.2001 24577 Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı İle Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği (Düzeltme)
13.10.2001 24552 Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği (Tebliğ No: 2001/29)
03.09.2001 24512 Türk Gıda Kodeksi Fermette Sütler Tebliği (Tebliği No: 2001/21)
03.09.2001 24512 Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği (Tebliği No:2001/22)
03.09.2001 24512 Türk Gıda Kodeksi Çikolata Ve Çikolata Ürünleri Tebliği (Tebliğ No:2001/23)
02.09.2001 24511 Türk Gıda Kodeksi Bebek Ve Küçük Çocuk Ek Besinleri Tebliği (Tebliğ No:2001/20)
02.09.2001 24511 Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolokik Kriterler Tebliği (Tebliğ No:2001/19)
11.08.2001 24490 Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2001/18)
19.04.2001 24378 Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliği (Tebliğ No: 2001/10)
19.04.2001 24378 Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Tuz Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No : 2001/11)
17.03.2001 24345 Türk Gıda Kodeksi Taze Et, Hazırlanmış Et Ve Hazırlanmış Et Karışımları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkınada Tebliğ (Tebliği No: 2001/7)
17.03.2001 24345 Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2001/8)
04.01.2001 24603 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliği No:2001/40)
01.12.2000 24247 Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ  (Tebliğ No:2000/45)
22.10.2000 24208 Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (Tebliğ No:2000/39)
30.09.2000 24186 Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/35)
16.08.2000 24142 Türk Gıda Kodeksi Devam Mamaları-Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/30)

www.profvest.com

askona.ua

Наш авторитетный веб портал про направление топ богатых людей profvest.com/